Niska jakość nasienia


Oligozoospermia

Wyjaśnienie: mała ilość plemników w ejakulacie.

Możliwe przyczyny:

 • Zaburzenia produkcji plemników
 • Zaburzenia transportu plemników

Przyczyny zaburzeń produkcji plemników:

 • Stres
 • Infekcje
 • Zaburzona równowaga hormonalna
 • Cukrzyca
 • Operacja nowotworu
 • Nieprawidłowe ułożenie jąder
 • Czynniki genetyczne i środowiskowe
 • Nadużywanie alkoholu lub narkotyków

 Przyczyny zaburzeń transportu plemników

 • Stan zapalny
  Żylaki powrózka nasiennego (żylaki)
  Uwarunkowania genetyczne

Pomoc ze strony PROfertil®

 • W wyniku stosowania PROfertil® gęstość plemników wzrosła średnio o 215,5%.

Astenozoospermia

Wyjaśnienie: Obniżona ruchliwość plemników w ejakulacie.

Pomoc ze strony PROfertil®

 • W grupie leczenia stosowanie PROfertil zwiększyło ruch postępowy plemników o 83,1%.
 • Całkowita ruchliwość plemników wzrosła średnio o 36,4%.

Większa ruchliwość plemników wraz z poprawą wszystkich innych parametrów nasienia zwiększa szanse na zapłodnienie.


Źródło: Xenzo (Wikipedia)

Teratozoospermia

Wyjaśnienie: Zbyt duża ilość plemników o nieprawidłowej budowie (morfologia plemników)

Pomoc ze strony PROfertil®

 • Dzięki stosowaniu PROfertil morfologia plemników poprawiła się o -2,4% do 23,0%.

 


Oligoastenoteratozoospermia („potrójna wada")

Oligoastenoteratozoospermia to nieprawidłowa zmiana nasienia z trzema parametrami odbiegającymi od normy:

 • Niewystarczająca ilość plemników (“oligo”)
 • Mała ruchliwość plemników (“asteno”)
 • Zbyt duża ilość plemników o nieprawidłowej budowie („terato")

Przyczyna:

 • Nieprawidłowe ułożenie jąder
 • Żylaki powrózka nasiennego
 • Nieprawidłowości chromosomalne
 • Zaburzona równowaga hormonalna
 • Infekcje
 • Nadużywanie leków lub alkoholu/narkotyków

Pomoc ze strony PROfertil®

 • Udane próby poprawy: gęstości, ruchliwości i morfologii plemników

Fragmentacja DNA

Plemnik przenosi informację genetyczną – jego zadaniem jest przeniesienie bezpiecznie opakowanego DNA do komórki jajowej.

Pomoc ze strony PROfertil®

 • Najnowsze wyniki badania klinicznego przeprowadzonego w roku 2012 wykazały, że niepłodność u mężczyzn może być związana również z uszkodzeniem materiału genetycznego (fragmentacją DNA). Po trzech miesiącach stosowania PROfertil® udało się zwiększyć odsetek nieuszkodzonego DNA z 56% do 74%.

Aspermia: nieobecność spermy

Azoospermia: nieobecność plemników

Nekrozoospermia: wszystkie plemniku w ejakulacie są martwe