leinen-hg

Jak uzyskać pewność

Badanie nasienia to ważne narzędzie pozwalające zdiagnozować niepłodność u mężczyzn. Badanie jest prowadzone zgodnie z wytycznymi WHO i koncentruje się na stężeniu, ruchliwości i morfologii plemników.


Badanie nasienia

Badanie nasienia ma na celu ocenę płodności u mężczyzny i polega na analizie ejakulatu pod mikroskopem. Określenie „badanie nasienia" obejmuje wszystkie testy wykonywane podczas badania nasienia.

Dlatego badanie nasienia jest najważniejszym testem dotyczącym niepłodności u mężczyzn. Próbka nasienia jest uzyskiwana podczas masturbacji i, jeśli to możliwe, w warunkach sterylnych w miejscu wykonania późniejszego badania, tak aby próbka mogła zostać szybko przekazana do analiz. Ejakulat jest badany w laboratorium pod mikroskopem. Aby ocenić, czy przyczyną niepłodności jest niska jakość nasienia, konieczne jest przyjrzenie się wszystkim czynnikom, w tym ilości, ruchliwości i jakości plemników. Mała ilość plemników w ejakulacie nie musi oznaczać bezpłodności, może jednak wymagać dłuższych starań, aby doszło do zapłodnienia komórki jajowej. Mała ruchliwość i zaburzona morfologia plemników mogą niekorzystnie wpływać na naturalny proces prokreacji.


Definicja badania nasienia wg WHO (porównanie z 1998/2010)

Kryteria prawidłowych parametrów nasienia wg WHO:

  • Ejakulat o objętości przynajmniej 1,5 ml powinien zawierać ponad 15 mln plemników na ml spermy. Co najmniej 32% plemników powinno poruszać się ruchem postępowym, a przynajmniej 4% plemników powinno mieć prawidłową budowę. Jeżeli te kryteria są spełnione, mężczyznę uważa się za płodnego.
  • Oprócz odpowiednich parametrów nasienia w ejakulacie może znajdować się najwyżej milion białych krwinek i mikroorganizmów na ml. Dla pewności ejakulat należy zbadać dwukrotnie.
  • Wymagana jest interwencja, jeżeli badanie nasienia da przynajmniej jeden nieprawidłowy wynik.
  • Stężenie plemników: zgodnie z obecnymi standardami WHO w każdym ml spermy powinno znajdować się co najmniej 15 mln plemników. Objętość ejakulatu powinna wynosić przynajmniej 1,4 ml.