kinderwunsch-1

Metody leczenia

Hormonoterapia

W przypadku niepłodności spowodowanej zaburzoną równowagą hormonalną u kobiety pierwszym krokiem w leczeniu jest na ogół hormonoterapia (polegająca na podawaniu leków na niepłodność). Dostępnych jest kilka leków pozwalających wyregulować miesiączkę i wywołać jajeczkowanie.

Jeżeli mężczyzna nie jest zdolny do zapłodnienia, w niektórych przypadkach lekarz również początkowo zaleci stosowanie tych leków. Mogą one pomóc, np. poprawić jakość nasienia lub leczyć zaburzoną równowagę hormonalną.

Sztuczna inseminacja (lub inseminacja wewnątrzmaciczna, IUI)

Inseminacja polega na umieszczeniu przez lekarza za pomocą cewnika oczyszczonego i odpowiednio zagęszczonego nasienia w macicy, pochwie, szyjce macicy lub jajowodach. Inseminację stosuje się przy dobrej jakości nasienia lub w przypadku naruszenia błony śluzowej szyjki macicy w wyniku infekcji lub stanu zapalnego, a także w przypadku gdy tkanka bliznowata w szyjce macicy mocno utrudnia nasieniu dotarcie do macicy. Czasami przed inseminacją niezbędne jest zastosowanie hormonów w celu pobudzenia jajników.

Zapłodnienie in vitro (IVF)

Louise Brown, pierwsze na świecie dziecko poczęte metodą IVF (zapłodnienia in vitro), urodziła się zdrowa w roku 1978. Obecnie co roku tysiące dzieci jest poczynanych metodą IVF. Metoda IVF polega na zapłodnieniu komórki jajowej poza organizmem kobiety. Metodę IVF stosuje się zazwyczaj wtedy, gdy komórka jajowa nie jest w stanie dotrzeć do macicy z powodu zablokowania jajowodów w związku ze stanem zapalnym. Metoda IVF może ułatwić zajście w ciążę, gdy u kobiety występują mięśniaki macicy lub organizm kobiety wytwarza przeciwciała przeciwplemnikowe, a także przy niedostatecznej jakości nasienia lub gdy lekarz nie jest w stanie określić przyczyny niepłodności.

Wstrzyknięcie plemnika bezpośrednio do komórki jajowej (ICSI)

Metoda ICSI polega na wstrzyknięciu plemnika przez lekarza bezpośrednio do komórki jajowej. Metodę ICSI stosuje się wtedy, gdy plemnik nie jest w stanie zapłodnić komórki jajowej w organizmie kobiety ani w probówce, a kobieta nie może zajść w ciążę mimo leczenia in vitro.

Dojrzewanie in vitro (IVM)

Dojrzewanie in vitro (IVM) to nowatorska technika stosowana jak dotychczas jedynie w kilku ośrodkach leczenia niepłodności. W metodzie IVM lekarz pobiera niedojrzałe komórki jajowe z jajników kobiety. Następnie komórki jajowe dojrzewają w probówce wystawione na działanie hormonów. Dalej procedura przebiega tak, jak w przypadku IVF lub ICSI.

Chirurgiczne pobranie nasienia

Pobranie nasienia z najądrzy (mikrochirurgiczna aspiracja plemników z najądrzy, MESA) może okazać się pomocne w przypadku zablokowania nasieniowodów i braku możliwości chirurgicznego udrożnienia ich lub w przypadku braku ruchliwości plemników w pobranym nasieniu. Tę metodę można stosować również wtedy, gdy mężczyzna jest niezdolny do wytrysku, np. z powodu paraliżu lub przebytej operacji raka. W przypadku braku możliwości wykonania procedury MESA niektórzy lekarze zalecają procedurę TESE polegającą na pobraniu przez lekarza nasienia z jąder. Procedury MESA i TESE są zawsze wykonywane wraz z ICSI.

Zabiegi

W zajściu w ciążę może pomóc zabieg, jeżeli jajowody są zablokowane lub zrosty w jamie brzusznej uniemożliwiają zapłodnienie. W przypadku zablokowania nasieniowodów podczas operacji przepukliny chirurdzy czasem są w stanie odblokować je chirurgicznie.