dan-study-0058

Badanie DNA 2014

LOGO EMJ

„Zwiększenie zdolności wiązania się plemników z kwasem hialuronowym wskazujące na większą dojrzałość, lepszą morfologię oraz większą integralność DNA po suplementacji mikroelementów”

Lipovac M., Bodner F., Schütz  A., Kurz H., Riedl C., Mair J., Imhof M.

Badania wykazały, że wysoki współczynnik fragmentacji DNA może być jednym z kluczowych elementów potencjalnie przyczyniających się do niepłodności niewyjaśnionego pochodzenia u mężczyzn. W tym badaniu pilotażowym, wykonując test wiązania z hialuronianem, poddano analizie współczynnik fragmentacji DNA po zastosowaniu PROfertil®.

Za pomocą testu wiązania z hialuronianem można ustalić sposób wiązania się plemników z hialuronianem (część błony otaczającej komórkę jajową). W główkach dojrzałych plemników znajduje się specjalny receptor dla hialuronianu (kwasu hialuronowego). W niedojrzałych plemnikach tego receptora nie ma. Im wyższy stopień fragmentacji DNA, tym mniej plemników wiąże się z hialuronianem. Test wiązania z hialuronianem jest więc dobrym wskaźnikiem pozwalającym wyselekcjonować te plemniki, które osiągnęły określony stopień dojrzałości i zgodnie z wynikami badań mają niski współczynnik degradacji DNA. Z hialuronianem mogą wiązać się tylko dojrzałe plemniki. Zdolność do wiązania się jest niezbędna, aby mogło dojść do zapłodnienia komórki jajowej. (Pozycje piśmiennictwa 27, 28, 29, 30, 31)


Grupa leczenia

Kluczowe wiadomości:

  • PROfertil® pomaga zwiększyć integralność DNA i w ten sposób zapobiega jego fragmentacji.
  • PROfertil® zwiększa integralność oraz zapobiega fragmentacji DNA plemników, którą mogą powodować czynniki środowiskowe, tryb życia i starzenie się.
  • PROfertil® poprawia wyniki leczenia ART.
  • PROfertil® zapobiega nawracającym poronieniom.
  • Ma korzystny wpływ na rozwój zarodkowy.

Tabela

| W grupie leczenia po 3 miesiącach terapii uzyskano znaczący wzrost o 19,7% względem wartości wyjściowej, co stanowi znacznie lepszy wynik niż 2,1% zaobserwowane w grupie kontrolnej.


Grupa kontrolna

| W grupie leczenia po 3 miesiącach terapii uzyskano znaczący wzrost o 19,7% względem wartości wyjściowej, co stanowi znacznie lepszy wynik niż 2,1% zaobserwowane w grupie kontrolnej.