comparative-study-0164

Otwarte badanie porównawcze 2010

„Poprawa jakości nasienia po suplementacji mikroelementów”


Schemat badania

To otwarte badanie porównawcze było prowadzone pod przewodnictwem Univ. Doz. Dr. Martina Imhofa od stycznia 2006 r. do października 2010 r. w ośrodku leczenia niepłodności międzynarodowej poradni medycznej w Wiedniu (Vienna International Medical Clinic). 132 mężczyznom o obniżonej płodności (grupa leczenia) zaproponowano stosowanie dwóch kapsułek substancji czynnej dziennie (PROfertil®) przez okres trzech miesięcy między pierwszą a kolejną analizą nasienia. W każdej kapsułce z substancją czynną znajdowały się L-karnityna, L-arginina, cynk, witamina E, glutation, kwas foliowy, selen i koenzym Q10.Grupa kontrolna składała się z mężczyzn o obniżonej płodności, którzy nie otrzymali substancji czynnej (n = 73). Odpowiednią, docelową metodę pomiaru stanowiła znormalizowana analiza nasienia wykonana na początku i po trzech miesiącach leczenia. Kryteria włączenia do badania obejmowały: wiek >18 oraz <65 lat, niepłodność od roku i przynajmniej dwa dające nieprawidłowe wyniki badania nasienia (zwane również spermiogramami lub testami nasienia) wykonane przed badaniem. Do kryteriów wyłączenia należały: żylaki, infekcje, aspermia i zaburzenia hormonalne.


Ilustracja: wyniki badania

Szczegółowe wyniki badania:

Poprawa jakości nasienia u mężczyzn o obniżonej płodności dzięki kombinacji mikroelementów 23,24
Wszystkie ocenione parametry w analizie nasienia były znacznie wyższe po trzech miesiącach leczenia substancją czynną. Gęstość plemników, średnia objętość ejakulatu, ruchliwość (ruch postępowy i ruchliwość ogółem) oraz ilość plemników o prawidłowej morfologii wzrosły odpowiednio o 33,3%, 215,5%, 83,1%, 36,4% i 23,0%. Ta poprawa była znacząco większa niż w przypadku grupy kontrolnej. W grupie leczenia nie stwierdzono żadnych działań niepożądanych, a po 6-miesięcznym okresie obserwacji odnotowano 34 przypadków ciąż w porównaniu do tylko 11 przypadków ciąż w grupie kontrolnej.


Wniosek:

Wrażenie zrobił wynik badania mówiący o tym, że stosowanie PROfertil® pozwoliło na znaczną poprawę jakości nasienia, a nawet uzyskanie całkowicie prawidłowych parametrów nasienia.