pilot-study-0857

Badanie pilotażowe 2006-2008

Poszukiwanie alternatywnych metod leczenia w celu poprawy jakości nasienia

„Stosowanie nutraceutycznego PROfertil® – leku na czynnik męski"

Przy szybkim pogarszaniu się wyników badań nasienia w ostatnich latach i braku przyjętych metod leczenia pozwalających na poprawę jakości nasienia wzrasta świadomość alternatywnych metod leczenia, takich jak leczenie dietetyczne z zastosowaniem mikroelementów.


Schemat badania

Do tego badania pilotażowego w ośrodku leczenia niepłodności międzynarodowej poradni medycznej w Wiedniu (Vienna International Medical Clinic) włączono łącznie 120 mężczyzn, których średni wiek wyniósł 35,9 roku (przedział wiekowy 23-58 lat), z trwającą od dawna niepłodnością (>2 lata) i przynajmniej dwoma dającymi nieprawidłowe wyniki badaniami nasienia w wywiadzie. Z badania zostali wyłączeni pacjenci z azoospermią, aspermią, stwierdzonymi w wywiadzie żylakami powrózka nasiennego lub zakażeniami układu moczowo-płciowego. PROfertil® był stosowany w ramach ustalonej diety przez trzy miesiące, w dawce po jednej kapsułce dwa razy dziennie. Pod koniec tego 3-miesięcznego okresu wykonano kontrolne badanie nasienia.


Czy całokształt ma rzeczywiście większą wartość niż suma poszczególnych części?

Celem tego badania była analiza kombinacji ośmiu zatwierdzonych naukowo pojedynczych substancji i ich wpływu na jakość nasienia. Zgodnie z postawioną hipotezą równoczesne zastosowanie wszystkich pojedynczych substancji dawało wartość dodaną.


Wyniki badania

Szczegółowe wyniki badania

Stosowanie PROfertil® w leczeniu czynnika męskiego i zwiększeniu ilości plemników1) przyniosło zamierzony efekt: Gęstość plemników wzrosła średnio z 29,46 mln/ml do 53,19 mln/ml (o 80,54%), co daje średni wzrost gęstości plemników o 23,73 mln/ml. Objętość ejakulatu wzrosła z 2,91 ml do 3,61 ml (o 24,05%). Ilość plemników o ruchu postępowym wzrosła średnio z 8,95% do 19,27% (o 115,3%). Całkowita ruchliwość (z wyłączeniem nieruchomych plemników) wzrosła łącznie z 33,13% do 49,27% (o 48,71%). Ilość plemników o prawidłowej morfologii wzrosła z 31,14% do 38,90% (o 24,91%).

Wniosek:

U 30 spośród 120 pacjentów uzyskano prawidłową ilość nasienia bez żadnych anomalii. Dotychczas odnotowano 21 przypadków ciąż, które pojawiły się podczas tego badania. Te wyniki potwierdzają hipotezę, że równoczesne stosowanie pojedynczych substancji zgodnie z opisem w literaturze daje znacznie lepsze efekty, niż gdyby te substancje były stosowane osobno.