PROfertil® – a special medical food

PROfertil® – a special medical food

PROfertil® nie jest kolejnym „suplementem diety”, lecz jest klasyfikowana jako „dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego”; słowo „dieta” odnosi się do dostarczenia do organizmu niezbędnych składników odżywczych, a nie do diety powodującej utratę wagi.

Definicja prawna jest następująca: „Żywność dietetyczna to żywność, która jest inna niż ta przeznaczona do normalnego spożycia i której celem, z uwagi na specjalny skład lub sposób wytwarzania, jest spełnienie specjalnych potrzeb żywieniowych określonych grup ludności.” Oznacza to, że żywność dietetyczna przeznaczona jest dla osób, które mają specjalne potrzeby żywieniowe z powodu choroby, dolegliwości zdrowotnych lub innych problemów natury medycznej, a celem suplementów diety jest uzupełnienie normalnej diety.
W odniesieniu do wskazania „męskiej niepłodności” naukowcy odkryli, że w szczególności mężczyźni cierpiący na niepłodność mają specjalne potrzeby żywieniowe i/lub specyficzny niedobór mikroelementów. Aby wyeliminować skutki tego niedoboru, należy stosować pod nadzorem lekarskim duże dawki mikroelementów, zawarte w takich produktach jak PROfertil®.


Tabela: żywność dietetyczna

Różnice w porównaniu z suplementami diety:

  • Postać żywności dietetycznej musi być ustalona w oparciu o przejrzyste zasady medyczne i żywieniowe oraz potwierdzona powszechnie przyjętymi danymi i opracowaniami naukowymi.
  • Żywność dietetyczna jest stosowana jako leczenie wspomagające chorób, dolegliwości zdrowotnych lub innych problemów natury medycznej. Niemniej jednak nie stosuje się jej prewencyjnie – dlatego podawane dawki są większe niż te odnoszące się do suplementów diety, ponieważ mają one na celu wyeliminowanie skutków niedoboru.
  • Żywność dietetyczną podaje się pacjentom pod nadzorem lekarskim.

Różnice w porównaniu z produktami leczniczymi:

  • Brak farmakologicznej substancji czynnej
  • Dostępne bez recepty od lekarza lub farmaceuty