Lenus Male

Badanie żylaków powrózka nasiennego 2009

Jaka jest rola żylaków powrózka nasiennego w męskiej niepłodności?

„Mikroelementy jako alternatywna forma leczenia niepłodności u mężczyzn z subklinicznymi żylakami powrózka nasiennego”

Żylaki powrózka nasiennego występują u ok. 15-20% dorosłych mężczyzn. U mężczyzn z niepłodnością pierwotną, tj. wcześniejszą i obecną, ten wskaźnik wzrasta do 40%, u mężczyzn z niepłodnością wtórną może wzrosnąć nawet do 70% (ASRM: Practice Committee 2006). Nie ustalono do końca dokładnego mechanizmu szkodliwości żylaków powrózka nasiennego na jądra, jakość nasienia i pośrednio na zdolność reprodukcyjną, dlatego wciąż trwają dyskusje na temat odpowiedniego leczenia.


Żylaki powrózka nasiennego a stres oksydacyjny

Jedna z najważniejszych teorii z obszaru patofizjologii i terapii wskazuje na duże nasilenie stresu oksydacyjnego w jądrach u mężczyzn z żylakami powrózka nasiennego. Ustalono, że u pacjentów z żylakami powrózka nasiennego nie ma równowagi między reaktywnymi formami tlenu a właściwościami przeciwutleniającymi, a także podejrzewać można niedostateczną biosyntezę koenzymu Q10 o działaniu przeciwutleniającym; obie sytuacje stanowią pierwotne przyczyny uszkodzenia oksydacyjnego. Przejawiają się one w szczególności dużą zawartością nienasyconych kwasów tłuszczowych w błonach komórkowych, w tym w błonach plemników.

Jak się leczy żylaki powrózka nasiennego?

Obok leczenia operacyjnego lub interwencyjnego stosowana jest również terapia z zastosowaniem mikroelementów, która stanowi kolejną, bardziej nowatorską formę leczenia obniżonej płodności lub niepłodności u pacjentów z żylakami powrózka nasiennego. Pomimo że stosowanie mikroelementów i przeciwutleniaczy daje często dobry efekt u mężczyzn z niepłodnością niewyjaśnionego pochodzenia, są one stosunkowo słabo zbadane jako metoda leczenia mężczyzn z żylakami powrózka nasiennego. W przypadku żylaków powrózka nasiennego typowym podejściem jest poprawa jakości otoczenia poprzez zmniejszenie nasilenia stanu zapalnego i stresu oksydacyjnego przy użyciu leków przeciwzapalnych (NLPZ) oraz substancji przeciwutleniających, takich jak witamina E, glutation i koenzym Q10. Właściwą metodą leczenia okazuje się być również stosowanie L-karnityny i acetyl-L-karnityny, z których każda jest niezbędna do transportu kwasów tłuszczowych, samodzielnie bądź w skojarzeniu z lekiem przeciwzapalnym. Dotychczas jedynie w ograniczonym zakresie przeprowadzono badania wartości terapeutycznej mikroelementów, takich jak cynk, selen i kwas foliowy, w przypadku żylaków powrózka nasiennego, uzyskano jednakże znaczącą poprawę w przypadku stosowania tych mikroelementów w skojarzeniu z przeciwutleniaczami.


Schemat badania

W tym badaniu, przeprowadzonym w ośrodku leczenia niepłodności międzynarodowej poradni medycznej w Wiedniu (Vienna International Medical Clinic), po wykluczeniu infekcji, aspermii i zaburzeń hormonalnych, 55 mężczyzn (przedział wiekowy: 18-43 lat; średnia wieku 32 lata) z subklinicznymi żylakami powrózka nasiennego (wg klasyfikacji WHO: 0,1), dwoma dającymi nieprawidłowe wyniki badaniami nasienia (w odstępie przynajmniej miesięcznym) i niepłodnością od co najmniej dwóch lat (średnia: 2,7 roku) otrzymywało przez okres trzech miesięcy kombinację mikroelementów (PROfertil®), zawierającą L-karnitynę, L-argininę, witaminę E, kwas foliowy, cynk, selen, glutation i koenzym Q10.


Wyniki badania

Szczegółowe wyniki badania

Alternatywną formę leczenia niepłodności u mężczyzn z subklinicznymi żylakami powrózka nasiennego stanowią mikroelementy25: Ocena przeprowadzona po zakończeniu leczenia wykazała poprawę wszystkich parametrów nasienia i zajście w ciążę w 41,18% przypadków.

Wniosek:

Okazuje się, że leczenie mikroelementami to metoda na poprawę jakości nasienia, a w konsekwencji lepszą płodność, w szczególności u mężczyzn z subklinicznymi i łagodnymi żylakami powrózka nasiennego, u których nie ma wskazania do leczenia chirurgicznego ani interwencyjnego lub u których zagrożenia wynikające z takiego leczenia przewyższają korzyści.