Dane firmy

Ulica: Al. Jerozolimskie 146 D
Kod pocztowy/miejscowość: 02-305 Warszawa
Telefon: + 48  22 570 27 00

Strona główna: https://magnapharm.eu/
Adres e-mail: biuro@magnapharm.eu

NIP: 5213347865

REGON: 140127634

KRS: 0000279307

Competent authority acc. ECL: Magistratisches Bezirksamt des IX. Bezirkes

Siedziba: Warszawa

Managing director: Brigitte Annerl, MSc

Wszelkie prawa zastrzeżone.

LENUS Pharma GesmbH doesn’t assume responsibility for the content of linked sites!