Polityka prywatności

Data ostatniej aktualizacji: 25 maja 2018 r.

Ochrona danych jest bardzo ważna dla Lenus Pharma GesmbH, dlatego chcemy wyjaśnić użytkownikom w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i przekazujemy dane. W niniejszej polityce prywatności wyjaśniamy nasze praktyki w zakresie danych gromadzonych przez nas albo naszych usługodawców za pośrednictwem naszej witryny internetowej albo podobnych środowisk – takich jak witryny internetowe na urządzenia mobilne czy też aplikacje – które obsługujemy i prowadzimy i z których użytkownik uzyskuje dostęp do niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności (zwanymi łącznie „witryną internetową”).

I. Gromadzenie informacji na temat użytkownika

1. Dane udostępnione przez użytkownika

W niektórych obszarach witryny internetowej użytkownik może zostać poproszony o podanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z określonej funkcji (takiej jak rejestracja w celu otrzymywania biuletynu, porad czy też wskazówek albo przetworzenie zamówienia użytkownika). Poinformujemy użytkownika o tym, które informacje użytkownik musi przekazać w związku z tymi usługami, a które może przekazać dobrowolnie.

2. Bierne gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Podczas korzystania z tej witryny internetowej różne technologie mogą być wykorzystywane w celu biernego gromadzenia pewnych informacji na temat użytkownika, które nie zostały przez niego wyraźnie podane. Takie bierne gromadzenie informacji odbywa się głównie w następujących przypadkach i w odniesieniu do następujących danych:

Informacje na temat przeglądarki użytkownika: niektóre informacje są zazwyczaj gromadzone przez przeglądarkę i automatycznie przekazywane. Mogą one obejmować adres MAC (unikalna nazwa urządzenia), informacje na temat rozdzielczości ekranu, systemu operacyjnego (Windows, Apple, Android), wersji systemu operacyjnego oraz rodzaju i wersji przeglądarki internetowej.

Adres IP użytkownika: adres IP użytkownika to zestaw cyfr, który jest automatycznie przypisywany komputerowi użytkownika przez dostawcę usług internetowych. Adres IP jest automatycznie rejestrowany w plikach dziennika naszego serwera sieci web w momencie, gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową. Bez adresu IP komunikacja pomiędzy serwerem sieci web a komputerem osoby odwiedzającej jest niemożliwa. Jeżeli rejestrujemy i przechowujemy informacje na temat godziny odwiedzenia naszej witryny internetowej z danego adresu IP, adres ten jest zawsze zanonimizowany, co oznacza że powiązanie go z użytkownikiem nie jest możliwe.

Informacje na temat urządzenia: pragniemy zaznaczyć, że możemy rejestrować unikalne numery urządzenia (numery IMEI) urządzeń przenośnych, podobnie jak adresy MAC komputerów. Rejestrowanie takich numerów odbywa się wyłącznie w przypadku konieczności świadczenia żądanych usług.

Analiza witryny internetowej: nasza witryna internetowa wykorzystuje technologie analizujące witryny internetowe. Technologia ta służy do przechowywania i przetwarzania danych na potrzeby marketingu i optymalizacji. Informacje wymagane do tego celu są również rejestrowane za pośrednictwem plików cookie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

Niniejsza witryna korzysta z Google Analytics – usługi analizy witryn internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”, tj. pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny internetowej przez użytkownika. Wygenerowane za pomocą plików cookie informacje o sposobie korzystania z tej witryny internetowej przez użytkownika są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Jeżeli jednak w tej witrynie internetowej aktywowano anonimizację adresu IP, adres IP użytkownika zostanie uprzednio skrócony przez Google (za pomocą rozszerzenia _anonymizeIp()) na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo w innym państwie będącym sygnatariuszem Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP będzie przesyłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. W imieniu operatora tej witryny internetowej Google wykorzysta te informacje na potrzeby oceny korzystania z witryny internetowe przez użytkownika. Ma to na celu opracowywanie sprawozdań na temat aktywności na witrynie internetowej, aby móc świadczyć operatorowi witryny internetowej dodatkowe usługi związane z korzystaniem z witryny internetowej i Internetu. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika za pośrednictwem Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi. Użytkownik może zablokować przechowywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki; pragniemy jednak zwrócić uwagę, że użytkownik może wówczas nie mieć możliwości korzystania w pełni ze wszystkich funkcji tej witryny internetowej. Użytkownik może sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych przez Google Analytics w dowolnym momencie, a skutki takiego sprzeciwu będą dotyczyły przyszłości. Ponadto użytkownik może zablokować gromadzenie danych (w tym jego adresu IP) utworzonych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem z witryny internetowej oraz przetwarzanie tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics.

Pliki cookie: Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat plików cookie i innych technologii śledzących aktywowanych w momencie odwiedzania naszej witryny internetowej, proszę zapoznać się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie oraz ustawieniami dotyczącymi plików cookie w odpowiednim oknie. Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie zawiera również informacje na temat tego w jaki sposób użytkownik może zablokować pliki cookie i technologie śledzące, jeżeli nie zgadza się na ich wykorzystywanie. Jeżeli użytkownik nie zablokuje plików cookie albo innych technologii śledzących, przyjmiemy, że wyraził zgodę na wykorzystywanie tych funkcji.

3. W jaki sposób wykorzystujemy i udostępniamy informacje

Cele dla których wykorzystujemy dane osobowe użytkownika są wyjaśnione w momencie ich gromadzenia (tj. w formularzu wejściowym) w tej witrynie oraz poniżej. Wykorzystujemy informacje na temat użytkownika:

 • aby odpowiadać na zapytania użytkowników i spełniać ich żądania, takie jak przesyłanie użytkownikom żądanych informacji;
 • aby przekazywać użytkownikom istotne informacje na temat naszej relacji biznesowej, warunków użytkowania albo zapewniania użytkownikom innych informacji związanych z przetwarzaniem ich zamówień;
 • w naszych celach biznesowych, takich jak analiza danych, testowanie, opracowywanie nowych produktów, ulepszanie naszych produktów i usług, ulepszanie naszej witryny internetowej, personalizowanie sposobu korzystania przez użytkownika z naszej witryny internetowej, przedstawianie produktów i ofert dostosowanych do użytkowników oraz w celu określania skuteczności naszych kampanii reklamowych. Jeżeli tylko jest to możliwe, korzystamy wyłącznie ze zanonimizowanych informacji, których nie można z powiązać osobą użytkownika. W przypadku wykorzystywania poszczególnych danych przepisy prawa mogą ustanawiać oddzielne wymogi. W takich przypadkach będziemy prosić o zgodę użytkownika.
 • w celu przekazywania informacji online opartych na sposobie korzystania. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

Jeżeli jest to wymagane i dozwolone przez przepisy prawa, przekazujemy informacje zgromadzone za pośrednictwem naszej witryny następującym podmiotom zewnętrznym:

usługodawcom oferującym usługi takie jak hosting i moderowanie witryn internetowych, przetwarzanie ocen użytkownika przyznanych produktom i usługom, hosting aplikacji mobilnych, analiza danych, przetwarzanie płatności, przetwarzanie zamówień, zapewnianie infrastruktury, świadczenie usług IT, obsługa klienta, usługi dostarczania poczty elektronicznej, reklama bezpośrednia, rozliczanie kart kredytowych i audyty w celu świadczenia tych usług. W tych przypadkach partnerzy umowni są również zobowiązani przez nas na mocy umowy do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych.

W przypadku udostępniania przez nas informacji usługodawcom są oni zobowiązani do wykorzystywania ich na potrzeby przetwarzania danych dotyczących zamówień w zakresie określonym naszymi wytycznymi i do nieprzekazywania ich podmiotom zewnętrznym. Informacje, które nie są danymi osobowymi, nie są chronione przez przepisy prawa o ochronie danych. W związku z tym są one wykorzystywane przez nas bez uwzględniania wspomnianych powyżej ograniczeń.

4. Prawo użytkownika do uzyskiwania informacji

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zażądać od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy jego dane osobowe. Jeżeli tak, ma wówczas prawo uzyskać informacje na temat tych danych osobowych.

5. Prawa użytkownika do poprawiania, usuwania i sprzeciwu

Użytkownikowi przysługują podstawowe prawa do poprawiania, usuwania, ograniczenia i wniesienia sprzeciwu. Zachęcamy do kontaktu w związku z tymi kwestiami. Jeżeli użytkownik uważa, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy prawa o ochronie danych albo że jego roszczenia o ochronę danych zostały w inny sposób naruszone, może złożyć skargę do organu nadzorczego. W Austrii jest to Urząd ds. ochrony danych (Datenschutzbehörde).

II. Zewnętrzne witryny internetowe i usługi

Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy żadnych witryn internetowych podmiotów zewnętrznych, w tym tych, do których odniesienia albo łącza znajdują się w tej witrynie internetowej. Nie zatwierdzamy treści tego rodzaju witryn internetowych podmiotów zewnętrznych. To samo dotyczy elementów graficznych takich jak banery i łącza, które przekierowują użytkownika do innej witryny internetowej. W przypadku witryn internetowych podmiotów zewnętrznych należy zapoznać się z zamieszczonymi w witrynach internetowych ich dostawców informacjami na temat obchodzenia się przez nich z danymi użytkownika. W przypadku gromadzenia przez aplikacje podmiotów zewnętrznych informacji z naszej witryny internetowej za pośrednictwem plików cookie, poinformujemy o tym użytkownika w naszej Polityce dotyczącej plików cookie i damy mu możliwość sprzeciwienia się tego rodzaju gromadzeniu danych.

III. Bezpieczeństwo danych

Stosujemy uzasadnione organizacyjne, techniczne i administracyjne środki ostrożności w celu ochrony danych osobowych, za których gromadzenie i wykorzystywanie jesteśmy odpowiedzialni. Niestety, zapewnienie całkowitego bezpieczeństwa przy przechowywaniu i udostępnianiu danych nie jest możliwe. Jeżeli użytkownik ma powody przypuszczać, że jego komunikacja z nami nie jest bezpieczna (na przykład jeżeli uważa, że bezpieczeństwo jednego z jego kont jest zagrożone), należy nas o tym niezwłocznie poinformować, kontaktując się z nami w sposób podany w części Kontakt z nami. Należy pamiętać, że odpowiedzialność za bezpieczne przesłanie nam swoich danych spoczywa przede wszystkim na użytkowniku. Formularze elektroniczne w naszej witrynie internetowej są szczególnie chronione. Jeżeli jednak użytkownik prześle nam informacje w wiadomości e-mail, należy pamiętać, że zazwyczaj nie jest ona zaszyfrowana.

IV. Prawo do wniesienia sprzeciwu/wycofania zgody

1. Sprzeciw użytkownika wobec wykorzystywania przez nas jego danych osobowych

Zapewniamy, że użytkownik może wykonać swoje prawo do sprzeciwu wobec określonego przetwarzania danych związanego z naszymi usługami i reklamami. Zaakceptujemy sprzeciw użytkownika wobec następujących rodzajów wykorzystywania danych:

Wykorzystywanie danych osobowych użytkownika przez spółkę Lenus Pharma GesmbH oraz jej partnerów biznesowych: jeżeli użytkownik nie życzy sobie, abyśmy korzystali z naszego prawa do przekazywania jego danych do celów reklamowych, prosimy nas o tym poinformować. Żądanie użytkownika zostanie oczywiście spełnione. Prosimy wysłać wiadomość e-mail na adres e-mail podany w informacji prawnej (Dane kontaktowe). Prosimy nie zapomnieć o podaniu swojego adresu korespondencyjnego, jeżeli użytkownik nie życzy sobie otrzymywania od nas dalszych wiadomości.

Należy pamiętać, że nawet jeśli użytkownik wycofa swoją zgodę na otrzymywanie informacji albo sprzeciwi się ich otrzymywaniu, możemy mimo to wysyłać mu komunikaty administracyjne oraz związane z naszą działalnością.

2. Dostęp do danych osobowych oraz ich modyfikowanie albo usuwanie

Prosimy poinformować nas w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian dotyczących poprawności danych użytkownika albo ich wykorzystywania. Dokonamy korekty albo aktualizacji danych użytkownika, a w razie konieczności usuniemy je. Prosimy zaktualizować swój istniejący profil online albo wysłać wiadomość e-mail na adres e-mail podany w informacji prawnej (Dane kontaktowe).

V. Okresy przechowywania

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce prywatności, chyba że przepisy prawa będą wymagać dłuższego okresu przechowywania.

IV. Dane wrażliwe

Prosimy użytkowników o nieprzekazywanie nam jakichkolwiek informacji na temat pochodzenia etnicznego, poglądów politycznych, wierzeń religijnych ani innych poglądów, zdrowia, karalności czy przynależności do związków zawodowych użytkownika, chyba że wystosujemy takie żądanie albo prośbę. W przypadkach, w których możemy zażądać przekazania nam takich informacji albo poprosić użytkownika o ich przekazanie, poprosimy użytkownika o udzielenie wyraźnej zgody.

VII. Aktualizacje niniejszej Polityki prywatności

Informacja na temat daty ostatniej aktualizacji niniejszej polityki prywatności znajduje się w punkcie „DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI” u góry strony. Po aktualizacji prosimy o ponowne zapoznanie się z polityką prywatności w celu zagwarantowania, że użytkownik jest w pełni poinformowany o sposobie, w jaki obchodzimy się z jego danymi.

VIII. Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności prosimy wysłać wiadomość e-mail na adres e-mail podany w informacji prawnej (Dane kontaktowe) albo kontaktować się z nami za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

IX. Polityka dotycząca plików cookie

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Celem tej Polityki dotyczącej plików cookie jest poinformowanie użytkownika o naszych działaniach dotyczących danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem plików cookie i innych technologii śledzenia (w tym znaczników pikselowych, sygnałów nawigacyjnych oraz czystych plików GIF), gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową albo podobne środowiska, takie jak witryny internetowe na urządzenia mobilne czy też aplikacje (zwane łącznie „witryną internetową”).

Pliki cookie to małe pliki przechowywane na komputerze użytkownika. Pliki cookie umożliwiają nam gromadzenie informacji takich jak rodzaj przeglądarki, czas spędzony w witrynie, odwiedzone strony i ustawienia języka. My i nasi usługodawcy wykorzystujemy te informacje w celach związanych z bezpieczeństwem, ułatwianiem wyszukiwania, skuteczniejszym wyświetlaniem informacji oraz dostosowywaniem witryny internetowej do jej użytkowników. Korzystamy z plików cookie również w celu wykrywania komputera albo urządzenia użytkownika. Ułatwia to użytkownikom korzystanie z witryny internetowej, na przykład poprzez możliwość przypomnienia, co znajduje się w koszyku użytkownika. Ponadto korzystamy z plików cookie w celu gromadzenia danych statystycznych na temat korzystania z witryny internetowej, ciągłego ulepszania jej wyglądu i funkcjonalności, zrozumienia sposobu korzystania z niej oraz udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące witryny internetowej. Pliki cookie umożliwiają nam również wybieranie tych wiadomości o promocjach i ofert, które mają największą szansę zainteresować użytkownika oraz wyświetlać je podczas pobytu użytkownika w witrynie internetowej. Możemy również korzystać z plików cookie w reklamach internetowych w celu śledzenia reakcji osób odwiedzających na nasze reklamy.

Omówienie zasad dotyczących wyrażania zgody na pliki cookie

Zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej organizacje, które umieszczają pliki cookie na komputerach użytkowników za pośrednictwem witryn internetowych mają obowiązek uzyskać zgodę użytkownika oraz zamieścić jasną i wyczerpującą informację na temat sposobu wykorzystywania plików cookie w danej witrynie internetowej.

Aby spełnić ten wymóg, podjęliśmy cztery kroki.

 1. Wykaz plików cookie witryny internetowej i równoważnych funkcjonalnie technologii śledzących oraz ich cele i powiązane informacje, np. daty ważności i określenie, czy dane pliki cookie są wewnętrzne czy „in-house”.
 2. Przekazywanie zgodnie z częścią (1) informacji na temat wpływu plików cookie na ochronę danych.
 3. Kategoryzowanie plików cookie według ich funkcji (patrz okno ustawień plików cookie).
 4. Wyjaśnienie zgody wymaganej na potrzeby określonego rodzaju plików cookie.

Zgoda na określone pliki cookie stosowane w tej witrynie

Przepisy prawa Unii Europejskiej wymagają uzyskania zgody użytkownika przed zastosowaniem niektórych plików cookie i funkcjonalnie równoważnych technologii śledzenia (takich jak piksele śledzące i skrypty witryn internetowych). W poniższej informacji na temat korzystania z tych technologii w naszej witrynie internetowej są one łącznie zwane „plikami cookie”. W szczególności wyjaśniamy, które pliki cookie wymagają zgody użytkownika i jak użytkownik może zablokować korzystanie przez nas z niektórych plików cookie. Do użytkownika należy decyzja o tym, jak szczegółowe informacje na temat tych plików cookie chce on uzyskać oraz czy zablokuje częściowo możliwość ich wykorzystywania. Jeżeli użytkownik korzysta z witryny internetowej i nie dokona wyboru dotyczącego niektórych plików cookie wykorzystywanych przez nas albo naszych partnerów, uznamy to za wyrażenie zgody. Aby podjąć decyzję dotyczącą sposobu postępowania z plikami cookie, należy skorzystać z naszego okna ustawień albo swojej przeglądarki. Użytkownik może również korzystać z tej witryny internetowej w sposób anonimowy w zakresie dotyczącym plików cookie.

Pliki cookie klasyfikujemy na podstawie:

 • czy są one ustawiane przez nas czy podmioty zewnętrzne;
 • jakie dane gromadzą pliki cookie;
 • jakie są ich cele; oraz
 • na jaki okres zostały przewidziane.

W przypadku plików cookie wymagających zgody realizujemy trójetapowy proces:

 1. Pliki cookie mające niewielkie znaczenie dla prywatności: udzielimy użytkownikowi informacji za pośrednictwem niniejszej polityki dotyczącej plików cookie i zaoferujemy mu prostą opcję rezygnacji. Jeżeli użytkownik nie skorzysta z tej opcji, przyjmiemy, że oznacza to jego zgodę.
 2. Pliki cookie mające umiarkowane znaczenie dla prywatności: instalując tego rodzaju pliki cookie, wykraczamy poza ogólne postanowienia Polityki dotyczącej plików cookie i udostępniamy dodatkowe informacje na temat przeznaczenia plików cookie i ich działania. Jeżeli użytkownik nie zmieni ustawień zezwalających na pliki cookie, przyjmiemy, że oznacza to jego zgodę.
 3. Pliki cookie mające istotne znaczenie dla prywatności: są to pliki cookie, które mogą gromadzić ściśle chronione na mocy przepisów prawa o ochronie danych informacje dotyczące stanu zdrowia. Stosujemy i instalujemy te pliki cookie jeżeli użytkownik udzielił wyraźnej zgody na ich przeznaczenie i funkcje po uzyskaniu na ten temat przejrzystych informacji.

Należy pamiętać, że ze względu na dużą liczbę plików cookie, które obecnie mogą być umieszczane przez witryny internetowe, dla wygody użytkownika podzieliliśmy pliki cookie na kategorie (takie jak reklamowe pliki cookie i pliki cookie analizy).

Łącza do innych witryn internetowych

Ta witryna internetowa może zawierać łącza albo odsyłacze do innych witryn internetowych. Należy pamiętać, że nie odpowiadamy za pliki cookie innych witryn internetowych. Jeżeli jest to konieczne, należy zapoznać się ze sposobem działania plików cookie i ich ustawieniami w innych witrynach internetowych.

Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek pytań, uwag albo wątpliwości dotyczących tej Polityki dotyczącej plików cookie albo obchodzenia się z danymi w tej witrynie internetowej, prosimy o kontakt pod adresem:

MagnaPharm Poland Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 146 D
02-305 Warszawa
Tel.: + 48  22 570 27 00

biuro@magnapharm.eu

https://magnapharm.eu/

Zmiany w niniejszej Polityce dotyczącej plików cookie

W przypadku zmiany niniejszej Polityki dotyczącej plików cookie, zaktualizowane informacje zostaną zamieszczone w tej witrynie internetowej. Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie została zaktualizowana 25 maja 2018 r.