HALO, DNA?
BEZ OBAW, DOTARŁEM
DO RODZICÓW!

PĘKNIĘCIA NICI DNA = BRAK TRANSPORTU MATERIAŁU GENETYCZNEGO

Podczas podziału komórki DNA jest przekazywane każdej nowej komórce, podobnie jak pociąg transportuje towary do miejsca docelowego. Jeżeli tory zostaną uszkodzone, pociąg nie dojedzie do celu. Tak samo dzieje się w przypadku uszkodzenia nici DNA. Pociąg się wykolei, a proces przekazywania DNA zostanie zakłócony.

W przypadku poważnych pęknięć nici DNA (informacje genetyczne są „przerwane” lub „uszkodzone”) nowe komórki są niekompletne i nie mogą kontynuować procesu podziału. Proces rozwoju zarodka zostaje przerwany.

Podczas podziału komórki DNA jest przekazywane każdej nowej komórce, podobnie jak pociąg transportuje towary do miejsca docelowego. Jeżeli tory zostaną uszkodzone, pociąg nie dojedzie do celu. Tak samo dzieje się w przypadku uszkodzenia nici DNA. Pociąg się wykolei, a proces przekazywania DNA zostanie zakłócony.

W przypadku poważnych pęknięć nici DNA (informacje genetyczne są „przerwane” lub „uszkodzone”) nowe komórki są niekompletne i nie mogą kontynuować procesu podziału. Proces rozwoju zarodka zostaje przerwany.

Źródło: Sedo C.A. i wsp.; JBRA Assist Reprod. 2017;21(4):343-350.

PLEMNIKI
NIE POSIADAJĄ MECHANIZMÓW NAPRAWCZYCH

Jedynym zadaniem plemników jest bezpieczne przetransportowanie informacji genetycznych (DNA) do komórki jajowej. W związku z tym, że plemniki nie posiadają mechanizmów naprawczych, większa liczba pęknięć nici DNA plemników prowadzi do większego narażenia informacji genetycznych, co utrudnia plemnikom wykonanie ich zadania.

Pęknięcia nici DNA mogą wpływać na kształt plemników.

Źródło: Cohen-Bacrie P. i wsp.; Fertility & Sterility 2009, 19(5): 1801–1805.

POLECANY
DLA POTENCJALNYCH OJCÓW W WIEKU 35+

Nić DNA
Nić DNA

Dostępne są różne metody wykrywania pęknięć nici DNA (wskaźnik fragmentacji) w plemnikach. Standardowo potencjalnym ojcom w wieku 35 lat i więcej zaleca się przyjmowanie preparatu PROFERTIL® ze względu na zwiększoną częstość występowania fragmentacji DNA powyżej 35. roku życia.

Dostępne są różne metody wykrywania pęknięć nici DNA (wskaźnik fragmentacji) w plemnikach. Standardowo potencjalnym ojcom w wieku 35 lat i więcej zaleca się przyjmowanie preparatu PROFERTIL® ze względu na zwiększoną częstość występowania fragmentacji DNA powyżej 35. roku życia.

Wiadomo, że niepłodność męska jest ściśle związana z uszkodzeniami materiału genetycznego. Większa liczba komórek z uszkodzonym DNA oznacza większe uszkodzenia materiału genetycznego. Im bardziej uszkodzony materiał genetyczny, tym niższe szanse na skuteczne zajście w ciążę.

Wiadomo, że niepłodność męska jest ściśle związana z uszkodzeniami materiału genetycznego. Większa liczba komórek z uszkodzonym DNA oznacza większe uszkodzenia materiału genetycznego. Im bardziej uszkodzony materiał genetyczny, tym niższe szanse na skuteczne zajście w ciążę.

Źródła:
Cohen-Bacrie P. i wsp.; Fertility and Sterility 2009;91(5):1801-5.
Sartorius G.A. i wsp.; Human Reprod. 2010;16(1):65-79.
Plastira K. i wsp.; J Assist Reprod Genet. 2007;24(10): 437–443.

WSPARCIE
STARAŃ O ZAJŚCIE W CIĄŻĘ

play_arrow Zmniejszenie liczby pęknięć DNA plemników

play_arrow Mniej plemników o nieprawidłowym kształcie

Zdolność preparatu PROFERTIL® do ochrony DNA przed uszkodzeniami udowodniono w dwóch badaniach klinicznych. Wyniki badań przeprowadzonych po trzech miesiącach stosowania preparatu PROFERTIL® wykazały istotną redukcję uszkodzonego DNA plemników i znaczący wzrost zdrowego, nieuszkodzonego DNA plemników u 74,6% pacjentów.

Zdolność preparatu PROFERTIL® do ochrony DNA przed uszkodzeniami udowodniono w dwóch badaniach klinicznych. Wyniki badań przeprowadzonych po trzech miesiącach stosowania preparatu PROFERTIL® wykazały istotną redukcję uszkodzonego DNA plemników i znaczący wzrost zdrowego, nieuszkodzonego DNA plemników u 74,6% pacjentów.

Ogranicza pęknięcia DNA plemników

Źródła:
Lipovac M. i wsp.; EMJ Urol. 2014;1:60-65.
Eidenberger F. i wsp.; Fertility & Reproduction 2019; 1:136-140. Pierwsze wyniki zaprezentowane przez prof. dr Martina Imhofa podczas konferencji Aspire w 2019 r.