POPRAWIA WSZYSTKIE
PARAMETRY PLEMNIKÓW

»Do poprawy jakości nasienia potrzeba czegoś więcej niż zmiany stylu życia«

BADANIE Z GRUPĄ KONTROLNĄ Z 2012 R.

Poprawa w zakresie wszystkich parametrów nasienia (w %) po trzech miesiącach stosowania produktu Profertil® w porównaniu ze zmianą stylu życia

25,76% – wskaźnik zajścia w ciążę przez partnerkę
logo e-SPEN

Liczba pacjentów:
n = 205 (grupa przyjmująca PROFERTIL®: n = 132;
grupa kontrolna: n = 73)

Publikacja:
e-SPEN, wolumen 7, wydanie 1, luty 2012 r., str. e50-e53.

W przypadku stosowania produktu PROFERTIL® nastąpiła istotna poprawa wszystkich parametrów plemników (w porównaniu z grupą kontrolną) po trzech miesiącach:
  • Istotnie większa poprawa w zakresie wszystkich parametrów nasienia w porównaniu z monitorowaną zmianą stylu życia
  • Poprawia wszystkie parametry nasienia niezbędne do poczęcia i ciąży

Badanie z grupą kontrolną z 2012 roku; Improvement of sperm quality after micronutrient supplementation; Imhof M. i wsp.; opublikowano w e-SPEN, wolumen 7, wydanie 1, luty 2012 r.; liczba pacjentów (n = 205): grupa przyjmująca PROFERTIL®: n = 132, grupa kontrolna: n = 73; kryteria włączenia:≥ 1 rok obniżonej płodności i wyniki ≥ 2 badań wskazujące na zmiany patologiczne nasienia; kryteria wyłączenia: aspermia, żylaki powrózka nasiennego, azoospermia, zakażenia układu moczowo-płciowego. 15,07% – wskaźnik zajścia w ciążę przez partnerkę w przypadku grupy kontrolnej

Badanie pilotażowe potwierdzające słuszność koncepcji. Liczba pacjentów: n = 120

PROFERTIL®:produkt nr 1 o udowodnionej skuteczności w zwiększaniu płodności u mężczyzn
Zdjęcie opakowania PROFERTIL® male

ŚREDNI WSKAŹNIK ZAJŚCIA W CIĄŻĘ PRZEZ PARTNERKĘ 26–41%