POPRAWA JAKOŚCI
NASIENIA

»Istotne zwiększenie ochrony przed fragmentacją DNA plemników«

BADANIE DNA 2014

Poprawa jakości nasienia na podstawie wyniku testu SHBA, oceniającego wiązanie plemników z kwasem hialuronowym po trzech miesiącach stosowania produktu PROFERTIL®

+19,7% wzrost wyniku SHBA
Redukcja fragmentacji DNA plemników u 74,6% uczestników
Logo European Medical Journal

Liczba pacjentów:
n = 107
(grupa przyjmująca PROFERTIL®: n = 67,
grupa kontrolna: n = 40);

Publikacja:
EMJ Urol. maj 2014 r.;1:60-65.

Wyniki wskazują, że produkt PROFERTIL® może:
  • zwiększać możliwość udanego zapłodnienia i zajścia w ciążę;
  • pomagać w zapobieganiu powtarzającym się poronieniom 1);
  • wywierać pozytywny wpływ na rozwój zarodka 2);
  • zwiększać prawdopodobieństwo poczęcia w przypadku stosowania technologii wspomagających zapłodnienie 1) 2).

1) Aitken RJ and Koppers AJ. Apoptosis and DNA damage in human spermatozoa. Asian J Andrology 2011; 13,36–42. 
2) Wong WY i wsp. Male factor subfertility: possible causes and the impact of nutritional factors. Fertil Steril 2000; 73:435-442.

Badanie dotyczące DNA z 2014 roku; Increased hyaluronan acid binding ability of spermatozoa indicating a better maturity, morphology, and higher DNA integrity after micronutrient supplementation; Lipovac M. et al; kryteria włączenia:≥ 1 rok obniżonej płodności, wyniki ≥ 2 badań wskazujące na zmiany patologiczne nasienia; kryteria wyłączenia: aspermia, żylaki powrózka nasiennego, azoospermia, zakażenia układu moczowo-płciowego.

PROFERTIL®:produkt nr 1 o udowodnionej skuteczności w zwiększaniu płodności u mężczyzn
Zdjęcie opakowania PROFERTIL® male

ŚREDNI WSKAŹNIK ZAJŚCIA W CIĄŻĘ PRZEZ PARTNERKĘ 26–41%