OGRANICZA
FRAGMENTACJĘ DNA

»Znaczne ograniczenie fragmentacji DNA plemników«

BADANIE DNA 2019

Ograniczenie fragmentacji DNA plemników (w %) po trzech miesiącach stosowania produktu PROFERTIL®

Wskaźnik zajścia w ciążę przez partnerkę wynoszący 28,06% w grupie przyjmującej produkt PROFERTIL®
Aspire, Hongkong 2019

Liczba pacjentów:
n = 306
(grupa przyjmująca PROFERTIL®: n = 146;
grupa kontrolna: n = 160)

Prezentacja:
Aspire 2019, Hongkong;
Oczekuje na pełną publikację

Unikalny, opatentowany skład produktu PROFERTIL®
  • Istotne zmniejszenie fragmentacji DNA plemników w porównaniu z grupą kontrolną (nieprzyjmującą żadnej substancji czynnej).
  • Wskaźnik zajścia w ciążę przez partnerkę w przypadku grupy przyjmującej produkt PROFERTIL® wynosi 28,06% w porównaniu do 16,31% w przypadku grupy kontrolnej.

Badanie DNA 2019; Measured with sperm chromatin dispersion (SCD) technique, will DNA integrity in spermatozoa increase after micronutrient supplementation?
A retrospective study; Imhof M. i wsp.; pierwsze wyniki przedstawione podczas Aspire Hongkong 2019.

PROFERTIL®:produkt nr 1 o udowodnionej skuteczności w zwiększaniu płodności u mężczyzn
Zdjęcie opakowania PROFERTIL® male

ŚREDNI WSKAŹNIK ZAJŚCIA W CIĄŻĘ PRZEZ PARTNERKĘ 26–41%